10,531
     
6 months 2 weeks
ใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่คอนเทนต์ท่วมท้น ทักษะใหม่ที่คนยุคนี้จำเป็นต้องมีคือการรู้จักคัดสรรว่าอะไรควรอ่าน ควรดู ควรฟัง ไ… t.co/kW2wh2nUjS