11,739
     
5 months 2 weeks
บางคน ก็เกิดมาเพื่อให้เรารักเขาแค่ช่วงระยะเวลานึงก็เท่านั้นแหละค่ะ ไม่ได้เกิดมาเพื่อให้เรารักเขาตลอดไป จำไว้