7,492
     
5 months 3 weeks
ตอนนี้ลบ instagram มาสามอาทิตย์แล้ว ชีวิตมี self-esteem ขึ้นมาก ไม่รู้ว่าใครไปเที่ยวไหนขณะเราทำงานอยู่ ไม่ต้องเปรีย… t.co/rZmrL4Tc38