14,885
     
3 months 2 weeks
รู้ว่าในทุกความสัมพันธ์มันมีอะไรที่มากกว่าการรักหรือไม่รักอะ ทุกความสัมพันธ์มันมีสตอรี่ มันมีเรื่องราว มีโมเมนท์หลา… t.co/1DugpaOieb