14,885
     
5 months 3 weeks
รู้ว่าในทุกความสัมพันธ์มันมีอะไรที่มากกว่าการรักหรือไม่รักอะ ทุกความสัมพันธ์มันมีสตอรี่ มันมีเรื่องราว มีโมเมนท์หลา… t.co/1DugpaOieb