8,280
     
5 months 3 weeks
ไม่ชอบคำว่า "คนไม่มีลูกไม่เข้าใจหรอก" ที่ออกมาจากปากคนที่มีลูกแล้วเอาเปรียบคนอื่นอะ การปล่อยให้ลูกวิ่งซนทำลายข้าวขอ… t.co/uNP1LM229y