7,087
     
1 month 2 weeks
ทางซีพีออลล์แจ้งมาแล้วว่าวุ้นนี้ผลิตโดยบริษัท คุณเก๋ขนมหวาน จำกัด ฝากบอกคุณเก๋ด้วย ลูกค้าไม่ได้ต้องการของถูก แต่ต้อ… t.co/n856m2bqO6