4,611
     
1 month 2 weeks
ความสุขผ่านไปแล้ว ความทุกข์เลยเข้ามาในชีวิตต่อ แต่เดี๋ยวความทุกข์ก็จะผ่านไป แล้วหวังว่าความสุขก็จะตามมา รออยู่นะคะ คุณความสุข