4,396
     
5 months 3 weeks
นี่คือใบหน้าของอดีตลูกหมาข้างถนน ใช้ชีวิตอยู่แถวกองขยะที่ถูกคนใจร้ายขับรถชนแล้วหนี (เห็นกับตา) เราพาไปรักษาอยู่เป็น… t.co/xQB2WIDtuo