5,452
     
5 months 3 weeks
นักวิจัยทดสอบการเห็นสีของกลุ่มตย.ในอังกฤษ พบคนจำนวนมากตอบผิดว่าสีในห้ากล่องนี้ กล่องไหนฟ้า กล่องไหนเขียว ลองตอบกัน… t.co/qoEHOVWQxE