8,932
     
6 months 3 weeks
แม่มาปลุกแต่เช้า ด้วยการอ้างเหตุผลว่า ผู้หญิงดีๆที่ตื่นเช้า คือผู้หญิงที่สวย อยากบอกแม่ว่า ถ้าจะสวย มันสวยไปตั้งนาน… t.co/4QSid7Cjkc