46,566
     
7 months 3 weeks
มารยาทพื้นฐานของการลางานเนี่ย เวลาบอกว่าลาไปทำธุระ คือมึงไม่ต้องถามต่อแล้วว่าธุระอะไร ไม่จำเป็นต้องอธิบายจ้า ถ้าอยา… t.co/OpaD266C9m