46,557
     
3 weeks 3 days
มารยาทพื้นฐานของการลางานเนี่ย เวลาบอกว่าลาไปทำธุระ คือมึงไม่ต้องถามต่อแล้วว่าธุระอะไร ไม่จำเป็นต้องอธิบายจ้า ถ้าอยา… t.co/OpaD266C9m