44,471
     
3 weeks 3 days
พี่ที่ทำงานคุยกันเรื่องออมเงิน อยู่ๆ คนนึงก็บอกว่า 'พี่ไม่ชอบเก็บเงินอะ ไม่ได้มีความสุขตอนเห็นเงินในบัญชีมันเพิ่ม… t.co/HcFQGtO3lr