44,489
     
2 months 2 weeks
พี่ที่ทำงานคุยกันเรื่องออมเงิน อยู่ๆ คนนึงก็บอกว่า 'พี่ไม่ชอบเก็บเงินอะ ไม่ได้มีความสุขตอนเห็นเงินในบัญชีมันเพิ่ม… t.co/HcFQGtO3lr