35,586
     
3 weeks 6 days
ถ้าเธอเข้าใจทวีตเตอร์ เธอจะไม่สงสัยเลย ว่าเราคุยกับใคร ทุกคนในนี้ คุยกับตัวเองกันทั้งนั้น อาจจะมีคำถามบ้าง แต่คาดห… t.co/kHjrzhFNrK