49,305
     
8 months 2 days
เพื่อนไปเกาหลีมา เตือนสำหรับคนที่มาเที่ยวเกาหลีคนเดียว ให้ระวังพวกที่มาถามทางแต่จริงๆคือแก๊งค์ศาสนา ชวนไปร่วมกิจกรร… t.co/PfTy3l25i0