2,236
     
9 months 1 week
บางทีการที่เราจะมีน้ำใจกับคนเห็นแก่ตัวเราก็ต้องเตือนตัวเองให้รู้ไว้ด้วยว่า คนพวกนี้ไม่เห็นสิ่งที่เราทำให้ว่ามันมีค่า