6,537
     
5 days 16 hours
ขอเป็นเสียงเล็กน้อย ไม่อยากให้ไปยืนชมการแสดงบน Skywalk ที่อยู่ด้านหน้าตึก --- เนื่องจากตัวสะพานไม่ได้รองรับน้ำหนักใ… t.co/3z4zPi0hEL