6,531
     
5 months 6 days
ขอเป็นเสียงเล็กน้อย ไม่อยากให้ไปยืนชมการแสดงบน Skywalk ที่อยู่ด้านหน้าตึก --- เนื่องจากตัวสะพานไม่ได้รองรับน้ำหนักใ… t.co/3z4zPi0hEL