13,809
     
6 days 1 hour
ประทับใจคนที่เยอรมันมาก เค้าไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวใดๆ จนเมื่อวานครูที่สอน เดินเข้ามาแล้วถามว่า ขอโทษนะ ขอถามเรื่องส่ว… t.co/iIpCUADnNZ