7,107
     
6 days 21 hours
ตามธรรมเนียมโยนช่อดอกไม้ในงานแต่ง ใครรับช่อดอกไม้ได้ จะต้องแต่งงานเป็นคนต่อไปหรอคะ เราพิสูจน์แล้ว และพบว่า มันไม่จ… t.co/nfaZcTIy9h