36,803
     
9 months 5 days
สรุปงานเปิดตัวไอโฟน สิ่งที่อัพเกรด: - จอใหญ่ขึ้น - ชิพประมวลผลเร็วขึ้น - ความจุเยอะขึ้น - กล้องชัดขึ้น สิ่งที่ยังไม่อัพเกรด - สายชาร์จ