19,767
     
5 months 1 week
บางอย่างทำไป เพราะเรามีน้ำใจ หาใช่หน้าที่ แต่คนได้รับ กลับคิดว่า นี่เป็นสิ่งที่เราควรทำให้เขา พอถึงวันนึงเราไม่ทำใ… t.co/FURAOwXCAc