11,671
     
9 months 4 days
ทุกๆ เช้า เราตื่นขึ้นมาด้วยความเชื่อว่า วันนี้จะเป็นวันที่ดี เพราะท้ายที่สุดแล้ว ต่อให้วันนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่เรา… t.co/cYiZypl8aO