4,062
     
9 months 6 days
ถ้าเขายังรักเธออยู่ จะง้อแบบไหนก็ได้ แต่ถ้าเขาหมดรัก เธอง้อให้ตายยังไง เขาก็ไม่กลับมา ฝากไว้ให้คิด ขอบคุณค่ะ /ไหว้