7,680
     
9 months 6 days
เจอฟุตบาทแบบถนน 4 เลนเข้าไป สาแก่ใจคนจากประเทศไม่มีฟุตบาทจะเดินอย่างเรามาก / แต่ถ้ามีในบ้านเรา นอกจากจะต้องหลบมอไซ… t.co/XjsZApNviI