7,675
     
1 week 2 days
เจอฟุตบาทแบบถนน 4 เลนเข้าไป สาแก่ใจคนจากประเทศไม่มีฟุตบาทจะเดินอย่างเรามาก / แต่ถ้ามีในบ้านเรา นอกจากจะต้องหลบมอไซ… t.co/XjsZApNviI