13,077
     
9 months 1 week
ทั้งเรื่องร้ายเรื่องดี​ เรื่องผิดหวังเรื่องสมหวัง​ เรื่องดีใจและเสียใจ​ ล้วนเป็นพลังขับเคลื่อนให้เรามีชีวิตต่อไป...