14,604
     
1 week 3 days
ชอบบทสนทนาที่ไม่ต้องสนว่าจะทักมาในสถานะไหน รู้สึกแค่ว่าทุกครั้งที่ได้คุยมันคือความสบายใจอะ ไม่ได้โฟกัสเลยว่าจะต้อง… t.co/ZsKA5wMn29