10,681
     
1 week 4 days
ตั้งแต่เด็กจำได้ว่า พ่อแม่ไม่เคยสอนให้พูดคำหยาบ... แม่จะสอนเสมอให้ระวังเรื่องคำพูด ให้พูดจาสุภาพ พอโตมา ก็มีช่วงที่… t.co/f4Ljk6rJiv