43,545
     
8 months 1 week
ในโลกออนไลน์ ถ้าเราไม่ชอบใคร ไม่อยากเห็นอะไรที่เขาแชร์ ก็ไม่ต้อง follow เขา ไม่ต้องเข้าไปส่อง กด mute, กด hide หรือ… t.co/T2tQlCxyGT