726
     
6 months 1 week
"ธรรมชาติสร้างเรา ให้เป็นคนขี้เกียจ...” นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ไซเมอน เฟรเซอร์ ของแคนาดา ค้นพบว่า ทางด้านชีววิทยา… t.co/8Y1NfXmhOA