687
     
1 week 12 hours
"ธรรมชาติสร้างเรา ให้เป็นคนขี้เกียจ...” นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ไซเมอน เฟรเซอร์ ของแคนาดา ค้นพบว่า ทางด้านชีววิทยา… t.co/8Y1NfXmhOA