59,530
     
6 months 1 week
ทวีตไปเป็นแสนใครจะไปจำไม่ได้ว่าทวีตอะไรไปบ้าง ย้อนแยงตัวเองก็ไม่เห็นจะแปลก บางข้อความกูทวีตตอนอายุ 18 ตอนนี้ 26 แล้… t.co/bIigSAK67T