59,530
     
4 months 4 days
ทวีตไปเป็นแสนใครจะไปจำไม่ได้ว่าทวีตอะไรไปบ้าง ย้อนแยงตัวเองก็ไม่เห็นจะแปลก บางข้อความกูทวีตตอนอายุ 18 ตอนนี้ 26 แล้… t.co/bIigSAK67T