8,954
     
1 week 2 days
ใน reply ของทวีตนี้คืออีกเหตุผลว่าทำไมข้อสอบภาษาไทยถึงยังต้องถามเรื่องการอ่านจับใจความ/น้ำเสียงหรือความรู้สึกของผู้… t.co/kIlWZOQEtK