8,959
     
6 months 2 weeks
ใน reply ของทวีตนี้คืออีกเหตุผลว่าทำไมข้อสอบภาษาไทยถึงยังต้องถามเรื่องการอ่านจับใจความ/น้ำเสียงหรือความรู้สึกของผู้… t.co/kIlWZOQEtK