2,664
     
8 months 2 weeks
ไม่มีใครรู้จักเราเท่าตัวเราเอง ก็เลยไม่หวังให้ใครมาเข้าใจเรา 100% และไม่คิดจะพยายามปรับความคิดของคนที่อคติกับเราเพราะไม่เห็นประโยชน์