2,645
     
5 days 15 hours
ไม่มีใครรู้จักเราเท่าตัวเราเอง ก็เลยไม่หวังให้ใครมาเข้าใจเรา 100% และไม่คิดจะพยายามปรับความคิดของคนที่อคติกับเราเพราะไม่เห็นประโยชน์