8,424
     
1 week 2 days
วันนี้เขารักเรา วันหนึ่งเขาก็อาจไม่รักเรา วันนี้เขารู้สึกดีกับเรา วันหนึ่งเขาอาจไม่รู้สึกอะไรกับเรา คำหวานๆ วันหนึ่… t.co/2YPi0kPtCH