8,502
     
2 months 1 week
วันนี้เขารักเรา วันหนึ่งเขาก็อาจไม่รักเรา วันนี้เขารู้สึกดีกับเรา วันหนึ่งเขาอาจไม่รู้สึกอะไรกับเรา คำหวานๆ วันหนึ่… t.co/2YPi0kPtCH