6,365
     
6 months 2 weeks
เช้านี้อ่านข่าว อธิการบดีมหา'ลัยแห่งหนึ่ง บอกว่า "ม.เขา แทบไม่ได้รับผลกระทบจาก TCAS เลย" . อ่านแล้วเฟลมาก ใครตามข่า… t.co/6aoIrgAcWl