4,519
     
6 days 8 hours
“ต่อให้ไม่มีเรา ชีวิตเขาก็อยู่ได้” คำนี้ใช้ได้หลายโอกาสเลยนะคะ เช่น พูดถึงผัวที่ทิ้งเธอไป หรือ พูดถึงที่ทำงาน ที่มี… t.co/SCqjcvoQR6