932
     
8 months 2 weeks
ชัชชาติ: หน้าพารากอนเป็นตัวอย่างที่ดีของความสับสนในการบริหารจัดการของรัฐบาล มีกี่หน่วยงานในภาพนี้ แต่ไม่ร่วมมือกัน… t.co/0dSQqZbxHK