932
     
5 months 1 week
ชัชชาติ: หน้าพารากอนเป็นตัวอย่างที่ดีของความสับสนในการบริหารจัดการของรัฐบาล มีกี่หน่วยงานในภาพนี้ แต่ไม่ร่วมมือกัน… t.co/0dSQqZbxHK