724
     
6 days 23 hours
ชัชชาติ: หน้าพารากอนเป็นตัวอย่างที่ดีของความสับสนในการบริหารจัดการของรัฐบาล มีกี่หน่วยงานในภาพนี้ แต่ไม่ร่วมมือกัน… t.co/0dSQqZbxHK