1,051
     
2 months 2 weeks
แรร์จริงไม่ติงนัง ปกไทยพิมพ์ครั้งแรกราคาพุ่งไปเยอะแล้ว และต้องเป็นเวอร์ชันชื่อนี้ แฮเกร็ด เฮอร์ไมนี่ เดรกโก ยอร์ช 5… t.co/ytuP6cfr2h