48,275
     
4 months 5 days
เจ้านายเรียกประชุมทั้งออฟฟิศ แจ้งว่ากำลังผลักดันนโยบาย work from home (ในบางวัน)ให้ เพราะเข้าใจว่าเหนื่อยกับการฝ่าด… t.co/9U48mCsOug