9,340
     
4 months 5 days
ตอนเรียนที่เลอ กอร์ดอน เบลอ เรียนหนักมากก ก็รู้สึกว่า ทำๆให้รีบเสร็จเถอะ เหนื่อย จนอาจารย์เชฟสอนว่า เราไม่มีทางรู้ห… t.co/Wg6BQQPnyv