7,221
     
4 months 6 days
แวะซื้อข้าวกล่องในเซเว่น แล้วเหลือกล่องสุดท้าย แต่มือคว้าไปหยิบกล่องนี้ พร้อมกับพี่ผู้ชายอีกคนนึง พี่เขาหันมายิ้มใ… t.co/bBZWJRCBUj