39,602
     
1 week 4 days
อยากฝากน้องทุกคน ทุกอาชีพไว้ ว่าการที่เรามีมารยาทและนอบน้อมกับทุกคนไม่ทำให้ใครดูถูกหรอก กลับกันเขายิ่งเคารพนับถือเรามาก