39,633
     
4 months 6 days
อยากฝากน้องทุกคน ทุกอาชีพไว้ ว่าการที่เรามีมารยาทและนอบน้อมกับทุกคนไม่ทำให้ใครดูถูกหรอก กลับกันเขายิ่งเคารพนับถือเรามาก