39,633
     
6 months 2 weeks
อยากฝากน้องทุกคน ทุกอาชีพไว้ ว่าการที่เรามีมารยาทและนอบน้อมกับทุกคนไม่ทำให้ใครดูถูกหรอก กลับกันเขายิ่งเคารพนับถือเรามาก