39,633
     
2 months 2 weeks
อยากฝากน้องทุกคน ทุกอาชีพไว้ ว่าการที่เรามีมารยาทและนอบน้อมกับทุกคนไม่ทำให้ใครดูถูกหรอก กลับกันเขายิ่งเคารพนับถือเรามาก