37,657
     
6 months 2 weeks
ถ้าแฟนมาขอแต่งงานกลางคอนเสิร์ต กลางงานมหรสพ หรือในที่สาธารณะแบบสร้างเหตุการณ์ให้คนนอกสนใจนี่โกรธอะ เรื่องส่วนตัวไม่… t.co/MRCXXwZc4k