37,677
     
1 week 1 day
ถ้าแฟนมาขอแต่งงานกลางคอนเสิร์ต กลางงานมหรสพ หรือในที่สาธารณะแบบสร้างเหตุการณ์ให้คนนอกสนใจนี่โกรธอะ เรื่องส่วนตัวไม่… t.co/MRCXXwZc4k