2,944
     
8 months 2 weeks
ยุงที่ดีจะไม่กัดที่ง่ามนิ้วเท้า ยุงที่กัดง่ามนิ้วเท้าคือยุงนิสัยไม่ดี เป็นยุงรว้ายๆ รู้จุดทรมานของมนุษย์ ถือเป็นยุงที่มีการศึกษา