1,634
     
8 months 2 weeks
ด่าหมาว่า “มานั่งรอที่โต๊ะอาหารอีกแล้วนะนังอ้วน” แม่สวนกลับว่า “ไปด่าหมาว่าอ้วน ดูตัวเองตอนนี้สิ” /วิ่งออกจากบ้านไปร้องไห้