54,330
     
6 months 2 weeks
คือแบบ คะ-ค่ะ มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่จนถึงขั้นชิบหายก็จริง แต่มึง คือโลกยุคก่อนมีอินเทอร์เน็ต คนที่ด้อยการศึกษากว่า… t.co/kEfAGA9QKQ