12,382
     
6 months 2 weeks
จากประสบการณ์ส่วนตัว คนที่ออกตัวล่วงหน้าว่า เป็นคนง่ายๆ เอาเข้าจริงก็อาจไม่ง่ายอย่างที่บอก คนที่ออกตัวว่าเป็นคนตรงๆ… t.co/3QMouxgza3