5,508
     
7 months 1 week
คนไข้ที่ลดน้ำหนักไม่ลง ต้องมาปรึกษาเรื่องสัดส่วนรูปร่าง บ่อยครั้งเจอปัญหาจากความเข้าใจผิด น้ำผลไม้จะแท้หรือไม่แท้ ห… t.co/03w3tmnWuu