4,104
     
7 months 1 week
“บางคนอาจมองว่า ทั้ง13คนเป็นฮีโร่ แต่ผมมองว่า เขาเป็นเด็กน้อย ที่ดำเนินชีวิตตามวัย แล้วเกิดเหตุสุดวิสัย ผมเชื่อว่า… t.co/dVTJ8QUKDL