1,136
     
1 week 4 days
ตึกสูงที่สุดในไทย มหานคร เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น King Power Mahanakhon โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป --- สิ่งที่จะเกิ… t.co/lmDEt1gSXg