562
     
1 week 4 days
"จ่าแซม" ท่านเสียชีวิตในการปฏิบัติการ ถือว่าท่านเป็นพระเอกตัวจริง พวกเราซึมเศร้า แต่เรานำความซึมเศร้านั้นเอามาเป็… t.co/JCHFIw21Dv