9,316
     
1 week 4 days
รางวัลชีวิต ของแต่ละคน ไม่เหมือนกันหรอกนะคะ บางคนอยากมีงานดีๆ บางคนอยากมีคนรักและครอบครัวที่ดี แต่บางคน ขอแค่ได้เข้… t.co/rc0u7U26tP