9,311
     
4 months 1 week
รางวัลชีวิต ของแต่ละคน ไม่เหมือนกันหรอกนะคะ บางคนอยากมีงานดีๆ บางคนอยากมีคนรักและครอบครัวที่ดี แต่บางคน ขอแค่ได้เข้… t.co/rc0u7U26tP